Sikaflex® PRO-3 Purform®

Polyuretanový tmel pro podlahové spáry a použití ve stavebnictví

Sikaflex® PRO-3 Purform® je 1komponentní, vzdušnou vlhkostí vytvrzující, trvale pružný polyuretanový tmel. Pro těsnění mnoha typů spár v podlahách a stavebních konstrukcích. Zachovává si pružnost v širokém rozsahu teplot a jeho vysoká mechanická a chemická odolnost poskytuje dlouhou životnost.

  • Vysoká kapacita pohybu: +/-25% (ISO 9047) a ±50 % (ASTM C719)
  • Rychle získává výsledné mechanické vlastnosti
  • Vysoká mechanická odolnost
  • Rozšířený rozsah použití o nižší teploty
  • Vysoká chemická odolnost
  • Vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům
  • Nezanechává skvrny na celé škále podkladů
  • Obsah monomerního diizokyanátu <0,1 %: není potřeba bezpečnostní školení (REACH restriction 2023, Annex XVII, entry 74)
  • Vytvrzuje bez tvorby bublin
  • Dobrá přilnavost k mnoha konstrukčním materiálům