Sika® Level-01 Primer

Hloubková penetrace na minerální podklady

Sika® Level-01 Primer je 1-komponentní, vodou ředitelná akrylátová disperze vhodná jako penetrace podkladů před nanášením cementových, vápenocementových, sádrových výrobků a dalších minerálních materiálů.

  • Proniká hluboko do struktury podkladu
  • Zabraňuje ztrátě vody do podkladu a tvorbě bublin v následné vrstvě
  • Zlepšuje soudržnost s podkladem a následnou vrstvou
  • Vynikající přilnavost při různých aplikačních teplotách
  • Rychlé vyschnutí a rychlá tvorba filmu
  • Může být použit v různých poměrech naředění v závislosti na typu a pórovitosti podkladu
  • Univerzální výrobek na stěny i podlahy
Sika® Level-01 Primer