Sikafloor®-390 ECF

2komponentní, houževnatě elastický, chemicky odolný a elektrostaticky vodivý podlahový nátěr, na bázi epoxidové pryskyřice

Sikafloor®-390 ECF 2komponentní, elektrostaticky vodivý, houževnatě elastický, barevný, samonivelační systém, chemicky vysoce odolný, na bázi epoxidových pryskyřic.
Celkový obsah pevných částic podle testovací metody „Deutsche Bauchemie”.

  • Vysoká chemická odolnost
  • Trhliny překlenující
  • Nepropustný pro kapaliny
  • Elektrostaticky vodivý