Sikafloor®-220 W Conductive

2komponentní, elektrostaticky vodivý epoxidový penetrační nátěr

Sikafloor®-220 W Conductive je 2komponentní, vysoce elektrostaticky vodivý penetrační nátěr, vodní disperze epoxidové pryskyřice. Sikafloor®-220 W Conductive je součást různých podlahových systémů. Více informací naleznete v kapitole Informace o systému.

  • Elektrostaticky vysoce vodivý
  • Snadno aplikovatelný
  • Ekonomický (nízká spotřeba)