Sikafloor®-377

2-komponentní houževnatě pružný, trhliny překlenující polyuretanový nátěr

Sikafloor®-377 je 2komponentní, bezrozpouštědlový, nízkoviskózní, houževnatě pružný, s nízkou citlivostí na vlhkost, trhliny překlenující polyuretanový nátěr. Aplikační tloušťky jsou 2 - 5 mm.

  • Dobré trhliny překlenující vlastnosti
  • Dobrá mechanická odolnost při prosypání
  • Nízká senzitivita na vlhkost (bez pěnění nebo puchýřů)
  • Vodotěsnost
  • Matný povrch
  • Snadná aplikace
  • Bezrozpouštědlový