22/09/2020
Fasády Sika ThermoCoat® ETICS Technologie

Zateplovací systémy ETICS Sika ThermoCoat®

Systém ETICS (external thermal insulation composite system) se v průběhu 20 let stal nepostradatelným pomocníkem při zateplování budov. Stále se zvyšující požadavky v oblasti požární bezpečnosti, ekonomické a ekologické činnosti, vedlo k vývoji s důrazem na jednoduchou aplikaci a vysokou spolehlivost. Proč je dobré zvolit právě nejrozšířenější technologii na zateplování budov a jak postupovat při jeho realizaci?

Kvalitní zateplení je základem spokojeného bydlení

Kvalitní zateplení sníží provozní náklady, zabezpečí tepelnou pohodu v interiéru a díky němu dochází i k přerušení tepelných mostů, což vede k zabránění vzniku plísní. Další funkcí je i zlepšení akustických vlastností obvodových stěn. Systém je upevněn ke stávající konstrukci budovy a vytváří tak jeden celek. Aby mohl dobře fungovat, je zcela zásadní zvolit osvědčeného dodavatele materiálů. V České republice je snadno a spolehlivě najdete v Cechu pro zateplování budov. Jeho členové mají potřebná osvědčení na jednotlivé komponenty nebo celý systém ETICS

Společnost Sika CZ nabízí celkem 3 certifikované zateplovací systémy ETICS s názvem Sika ThermoCoat®, všechny mají certifikát ETA a systémy Sika ThermoCoat® CZ (eps a mw) mají vydané Osvědčení o splnění požadavků na kvalitativní třídu A. Produkty jednotlivých systémů vás přesvědčí o kvalitě jak z estetického, tak stavebně-fyzikálního hlediska.

Patří sem systémy:
1. Sika ThermoCoat® CZ (eps a mw)– s pastovitými omítkami se zatíranou nebo rýhovanou strukturou
2. Sika ThermoCoat® Mineral CZ (eps a mw) – s minerálními omítkami
3. Sika ThermoCoat® Flex Fix CZ (eps a mw) – lepený systém bez kotvení

 

ETICS
Snižte náklady na vytápění

Použitím systému ETICS zkrátíte topnou sezónu a ušetříte 30–50 % nákladů na vytápění ročně. Díky zateplení nedochází k výrazným teplotním výkyvům v domácnosti, v praxi to znamená, že v létě budete mít doma příjemný chládek a v zimě si naopak udržíte příjemné teplo. Komplexní řešení zateplení vám u novostaveb umožní použít užší a lehčí zdivo, ochráníte obvodový plášť proti změnám klimatu a prodloužíte celkovou životnost budovy.

Co vlastně systém ETICS zahrnuje?

Jednotlivé kompozitní systémy se skládají z následujících komponent:

  • lepicí tmel
  • tepelný izolant – pěnový polystyren nebo minerální vlna
  • mechanická fixace izolace (talířové hmoždinky/ injektované kotvy)
  • stěrková hmota
  • výztuž armovací tkaninou (perlinka)
  • penetrační nátěr
  • konečná povrchová úprava
Správná montáž systému je pro jeho správnou funkci zásadní

Požadavky na montáž systému ETICS by měly být součástí projektové dokumentace. Před samotným zateplováním si ji proto nezapomeňte nechat zpracovat. Postup je poměrně složitý, je proto lepší svěřit ho do rukou profesionálů, kteří zajistí odbornou realizaci a poskytnou i několikaletou záruku.

Jak postupovat při mechanickém poškození?

Při proražení vrchního souvrství nebo jiném poškození je nutné situaci řešit ihned. Mohlo by totiž dojít k průniku srážkové vody do systému. Oprava probíhá výřezem pravidelného segmentu v rozsahu poškození. V okolí cca 100 mm od obvodu výřezu se opatrně obrousí povrchové úpravy systému až k výztuži základní vrstvy. Poté se na podklad vlepí výsek stejného izolantu. Rozhodně se do opravy nepouštějte sami a raději povolejte zkušeného odborníka, který vám zaručí 100% výsledek.

Provádění systémů ETICS je upraveno v ČSN 73 2901, dále je třeba dodržovat podmínky norem ČSN 73 0810 a ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb.

 

Pro dlouhou životnost vaší fasády je nutná pravidelná údržba

Aby vám systém ETICS dlouho vydržel, musí být pravidelně udržován, a to v souladu se závaznou dokumentací použitého ETICS (Metodická příručka). Prováděním pravidelné údržby se rozumí hlavně vizuální kontrola ETICS, tzn. kontrola neporušenosti a funkčnosti, a to nejméně 1x ročně. Zjištěné závady musí být odstraněny provádějící firmou. Pravidelná údržba také zahrnuje čištění fasádního líce.

Pokud dojde k napadení mikroorganismy, je třeba aplikovat sanační prostředek zamezující růstu mechů a řas Sikagard®-715 W a následně fasádu omýt vodou o teplotě max. 35°C vysokotlakou pistolí o tlaku do max. 50 barů. Pozor, pokud by byl tlak vyšší, mohlo by dojít k nenávratnému poškození plochy fasády. Používání čisticích látek s podílem organických rozpouštědel je zakázáno.