Sikagard®-715 W

Přípravek na odstraňování mechů a řas

Sikagard®-715 W je přípravek na vodní bázi na čištění a odstranění mechu, lišejníku a řas.

  • Na vodní bázi s vynikajícím čisticím účinkem na hladké i porézní povrchy.
  • Velmi dobrá penetrační schopnost a rozpouštěcí účinek.
  • Neobsahuje organická rozpouštědla.
  • Bez fosfátů.
  • Neuvolňuje zdraví škodlivé a dráždivé výpary – nehrozí nebezpečí při aplikaci v interiéru.
  • Kompatibilní se standardními stavebními materiály – beton, cihla, kámen, dřevo, kov, pozink, hliník, plasty, guma apod.
 
  • Po aplikaci nezpůsobuje zabarvení nebo skvrny na povrchu.
  • Biologicky rozložitelný dle 98/8/EC – není deklarován jako biocid, neobsahuje žádné látky s biocidními účinky.
  • Vyhovuje požadavkům Evropského nařízení č. 6487/2004 na detergenty: Složení < 5% neiontových, povrchově aktivních látek, < 5% fosfonátů.