Sikagard®-700 S

Vodoodpudivá impregnace na bázi silan/siloxanu

Sikagard®-700 S je 1komponentní vodoodpudivá impregnace pro savé cementové podklady. Výborně proniká do otevřených pórů podkladu, což zajišťuje dlouhodobou odolnost vůči vodě, přesto však je nátěr propustný pro vodní páru v obou směrech.
Sikagard®-700 S splňuje požadavky normy EN 1504-2 pro hydrofobní impregnaci (hloubka průniku – třída I).

  • Snižuje kapilární nasákavost
  • Snižuje tvorbu výkvětů
  • Snižuje vnikání nečistot do pórů podkladu
  • Odolný vůči působení posypových a rozmrazovacích solí (CHRL)
  • Může být přetírán jinými nátěry na rozpouštědlové bázi a disperzními nátěry
  • Vyšší životnost a odolnost než běžné prostředky na silikonové bázi
  • Obvykle nemění vzhled podkladu
  • Snižuje pronikání chloridových iontů a jejich pohyb
  • Nemá vliv na propustnost vodních par