Vlákna do betonu

Novocon® XR-1050

SikaFibre XR 1050S je rozptýlená ocelová drátková výztuž do betonů, malt a jiných cementových směsí. Používá se jako alternativa konvenční ocelové výztuže betonových prvků (betonové desky, betonové podlahy, prefabrikované prvky apod.).
Ocelová vlákna SikaFibre jsou určena pro aplikace se statickou funkcí, na základě dodaných vstupních hodnot Vám zpracujeme statický výpočet.
Délka vláken: 50 mm.
Dávkování: dle statického výpočtu.

Novocon® HE-1050

SikaFibre HE 1050/1060 je rozptýlená ocelová drátková výztuž do betonů, malt a jiných cementových směsí. Používá se jako alternativa konvenční ocelové výztuže betonových prvků (betonové desky, betonové podlahy, prefabrikované prvky apod.).
Ocelová vlákna SikaFibre jsou určena pro aplikace se statickou funkcí, na základě dodaných vstupních hodnot Vám zpracujeme statický výpočet.
Délka vláken: 50 mm, 60 mm.
Dávkování: dle statického výpočtu.

Fibermesh-150 12mm

SikaMicroFibre 150 jsou polypropylenová monofilamentní vlákna do betonů a malt. Slouží pro zamezení vzniku smršťovacích trhlin v čerstvém i vytvrzeném stavu a zajištění požární odolnosti betonové konstrukce. Jsou vhodné pro všechny druhy betonů a malt, které vyžadují houževnatost, odolnost vůči vzniku vnějších trhlin a zvýšenou vodotěsnost.
Délka vláken: 6 mm, 12 mm, 19 mm.
Dávkování: doporučené dávkování ~ 0,9 kg/m3 .

Fibermesh-300

SikaMicroFibre 300 jsou polypropylenová fibrilovaná vlákna do betonů a malt. Slouží pro zamezení vzniku smršťovacích trhlin v čerstvém i vytvrzeném stavu a zajištění požární odolnosti betonové konstrukce. Jsou vhodné pro všechny druhy betonů a malt, které vyžadují houževnatost, odolnost vůči vzniku vnějších trhlin a zvýšenou vodotěsnost.
Délak vláken: 12 mm, 19 mm.
Dávkování: doporučené dávkování ~ 0,9 kg/m3 .

Fibercast®-500

SikaMicroFibre 500 jsou polypropylenová fibrilovaná vlákna do betonů a malt. Slouží pro zamezení vzniku smršťovacích trhlin v čerstvém i vytvrzeném stavu a zajištění požární odolnosti betonové konstrukce. Jsou vhodné pro všechny druhy betonů a malt, které vyžadují houževnatost, odolnost vůči vzniku vnějších trhlin a zvýšenou vodotěsnost.
Délka vláken: 6 mm, 12 mm, 19 mm, 38 mm, 50 mm.
Dávkování: doporučené dávkování ~ 0,9 kg/m3 .

Fibermesh-650

SikaMacroFibre 650 jsou polypropylenová monofilamentní makrovlákna do betonů a malt. Jsou vhodné pro všechny druhy betonů, které vyžadují houževnatost, odolnost vůči vzniku vnějších trhliln a zvýšenou vodotěsnost. Jsou určena pro transportbeton a do stříkaných betonů.
Dávkování: doporučené dávkování ~ 2,0 kg/m3 .