Sika je světový výrobce přísad do betonu, nyní Vám nabízí profesionální produkty v praktickém balení s dávkovačem. Výrobky se špičkovou kvalitou zajišťují extra vydatnost, velký výkon při malých dávkách, vynikající zpracovatelnost, usnadňují práci, zvyšují odolnosti a životnost konstrukcí.

Betonujete! Volte přísady Sika v praktickém 1 l balení.

Sika Zimni prisada do betonu
Sika Zimní přísada

Kombinuje dvojí účinek

 • Zimní přísada
 • Superplastifikátor

1. Zimní přísada

Jak funguje?
Při smíchání cementu s vodou dochází k reakci, „hydrataci“, při které se cement mění na tuhou látku. Hydratace je exotermní reakcí, tj. dochází při ní k vývoji tepla, které urychluje proces tuhnutí betonu. Hydratační proces se však u běžných cementů zastavuje již při teplotách pod +5 °C. Případný výskyt mrazu má za následek nezvratné poškození betonu v důsledku tvorby ledu v jeho struktuře.

Sika Zimní přísada významně urychluje proces hydratace a tím zintenzivňuje vývoj tepla v betonu, které jej chrání před podchlazením a zastavením jeho zrání v nejkritičtějším období.

Výsledek:
Čerstvý a tuhnoucí beton je chráněn před negativními účinky mrazu.

2. Vysoce účinný superplastifikátor

Jak funguje?
Sloučeniny na chemické bázi polykarboxylátu snižují tření mezi jednotlivými částečkami cementu v čerstvé betonové směsi a tím umožňují významně zredukovat množství přidávané vody a zároveň usnadňují jeho míchání a ukládání do konstrukce.

Výsledek:
Snadnější míchání a ukládání betonu bez nutnosti hutnění. Čím méně záměsové vody, tím pevnější, kompaktnější a trvanlivější beton.

Sika Zimní přísada

Sika Zimní přísada do betonu
Dávkování
 • obvykle 125 ml na 25 kg cementu (0,5 % hmotnosti cementu)
 • při teplotách pod 0 °C obvykle 175 ml na 25 kg cementu (0,7 % hmotnosti cementu)

Více v technickém listu

Pokyny pro zpracování

 • Doporučujeme přidávat Sika Zimní přísadu - se záměsovou vodou nebo po přidání záměsové vody
 • Nesmí se dávkovat do suché směsi.
 • Pro aktivaci míchejte směs nejméně 2 min.
 • Přísada snižuje potřebné množství vody až o 30%.

Použití

 • Beton prostý, vyztužený, předepjatý a železobetonové konstrukce
 • Urychlení fáze tvrdnutí a tvrduní betonu
 • Betonáž za nočních poklesů nebo výkyvů teploty
 • Zkrácení doby manipulace, odbednění a ochrany betonu

Obecné pokyny pro betonáž v zimním období

Při použití Sika Zimní přísady je nezbytné dodržovat obecná pravidla pro „Betonáž za chladného počasí a za mrazu“ dle ČSN EN 206-1 Změna Z3:

 • výztuž, bednění a podklad udržujte bez vody, sněhu a ledu a předehřívejte je na teplotu nad 0 °C
 • bednění vytvářejte jakou tepelnou izolaci
 • po uložení se musí čerstvá směs tepelně ošetřovat do doby, dokud nedosáhne minimální požadovanou pevnost nebo dokud teplota vzduchu nevystoupí nad bod mrazu.
 • Ošetřování se provádí zakrytím uložené směsi tepelně-izolační vrstvou (plachtou, folií, textilií apod.) nebo ohříváním okolního prostředí obvykle po dobu jednoho až třech dnu.
 • Doba nutnosti tepelného ošetřování závisí na složení směsi a okolní teplotě.
 • Obzvláště dbejte na tepelné ošetření při tenkovrstvých aplikacích (omítky, lepidla), které jsou choulostivější na působení nízkých teplot.
 • Beton chraňte před ztrátou tepla a vlhkosti přikrytím a izolací
 • Teplota čerstvého betonu v bednění musí činit minimálně +5°C

Leták pro Sika přísady - Řešení na beton

kde zakoupíte?

Prodejní místa, stavebniny, hobbymarkety