Střechy Hydroizolace spodní stavby Asfaltové pásy


V posledních letech úspěšní podnikatelé kupují luxusní vily, které jsou jako novostavby postavené velmi často ve větších městech na atraktivních místech. Finanční prostředky vkládají do moderních staveb, u kterých ovšem požadují  jejich vybudování z velmi kvalitních materiálů.

Takové obytné budovy jsou často osazeny v terénu ve svahu. U spodních částí staveb se používá nadstandardní řešení s vícevrstvými hydroizolacemi z modifikovaných asfaltových pásů.

Modifikované asfaltové pásy se realizují u vil ve skladbách stavebních konstrukcí od základů, teras a balkónů až po střechu.    

Hydroizolace pro obytné budovy osazené ve svahu s vybudovaným pažením na výšku více pater :

 

Skladba spodní stavby:

Jednotlivé vrstvy hydroizolací z modifikovaných asfaltových pásů se pokládají
s vystřídáním jejich přesahů a jednotlivé etapy jsou prováděné
s odstupňováním jejich ukončení, aby bylo možné další etapou ve všech
vrstvách správně navázat.

Pečlivé provádění natavování modifikovaných asfaltových pásů je spolu s ochranou hydroizolací proti mechanickému poškození při montáži dalších stavebních konstrukcí pracovníky jiných profesí základním předpokladem vybudování spolehlivé hydroizolace spodní stavby.

Na terasách a balkonech, které jsou nad obytnými místnostmi se budují různé
skladby vodotěsných izolací: klasické jednoplášťové střechy, kombinované
skladby střech nebo inverzní skladby střech, kde se také uplatňují modifikované
asfaltové pásy Sika.

 

Na hlavních nejvyšších střechách u obytných budov ~ vil se osvědčila skladba jednoplášťové střechy shora s použitím vrchních asfaltových pásů Paraelast PV 250 mono 50 special šedý.

Skladba střechy:

  • Paraelast PV 250 mono 50 special šedý, vrchní natavený modifikovaný asfaltový pás
  • Paraelast FIX G30, samolepicí modifikovaný asfaltový pás
  • EPS 150 ve spádu 3%
  • EPS 150 rovné desky  
  • parozábrana z modifikovaných asfaltových pásů Sklodek 40 special mineral nebo ve skladbách nad bazénem a u zelených střech Paraelast AL+V S40
  • ALP, penetrační asfaltový nátěr
  • železobetonová konstrukce

Tepelné izolace u střech nad obytnými místnostmi se realizují v tloušťkách, které odpovídají požadavkům pro nízkoenergetické budovy.

 

Paraelast PV 250 mono 50 special šedý

Modifikované asfaltové pásy Paraelast PV 250 mono 50 special šedý se běžně používají u střech se spády většími jak 5% jako jednovrstvá hydroizolace. Tyto modifikované asfaltové pásy je možné použít jako vrchní hydroizolační vrstvu a celoplošně je natavovat na spodní hydroizolační vrstvu z modifikovaných asfaltových pásů.

Vrchní hydroizolační vrstva provedená z modifikovaných asfaltových pásů Paraelast PV 250 mono 50 special šedý   zvyšuje životnost střešního pláště a znamená vyšší spolehlivost, vodotěsnost jejich spojů.

Výhody vrchní vrstvy z modifikovaných asfaltových pásů Paraelast PV 250 mono 50 special šedý : 

+  Širší, 12-ti cm podélné přesahy umožňují pracovníkům izolatérských firem provést dlouhodobě spolehlivé vodotěsné natavení spojů vrchních hydroizolací, a to v porovnání s běžnými vrchními modifikovanými asfaltovými pásy, které mají obvykle šířku podélných přesahů 8 cm.    Příčné přesahy se u asfaltových pásů „mono“ zpravidla provádějí o šířce 15 cm nebo o větší šířce.

 +  Kombinovaná polyesterová vložka má vynikající mechanické vlastnosti. Je prošívaná v podélném a příčném směru skleněnými nitěmi a zajišťuje řádově lepší rozměrovou stálost v porovnání s běžnými polyesterovými vložkami vrchních modifikovaných asfaltových pásů. Kombinovaná polyesterová vložka zajistí minimální riziko vzniku dodatečných dotvarování ~ smršťování asfaltových pásů.

Technickou podporu k modifikovaným asfaltovým pásům Sika zajišťují stavební technici z oddělení izolací Sika CZ, s.r.o.

Autor

Ing. Jaroslav Brychta, CSc.
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

[email protected]