V roce 2021 jsme v akreditované zkušebně PAVUS ve Veselí nad Lužnicí odzkoušeli další skladby střešních plášťů s asfaltovými pásy Sika, abychom mohli rozšířit jejich uplatnění na plochých střechách v požárně nebezpečném prostoru, tedy s požadavky na klasifikaci skladeb střešních plášťů BROOF(t3).

Zkoušky pro klasifikaci střešních plášťů BROOF(t3) se týkaly například skladeb jednoplášťových střech s parozábranami s hliníkovými vložkami, s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu s širší škálou tlouštěk, a také zkoušky hydroizolací z asfaltových pásů pro dvouplášťové střechy.

Sika CZ, s.r.o. nyní nabízí rozmanité spektrum střešních plášťů s klasifikací BROOF(t3). Vedle skladeb střech s asfaltovými pásy je možné do požárně nebezpečného prostoru navrhnout skladby střešních plášťů s PVC či TPO fóliemi Sikaplan nebo Sarnafil.

Dodávka kompletní skladby vodotěsných a tepelných izolací znamená pro investora velkou výhodu, protože na materiály celé skladby střechy získává záruku od jednoho výrobce. Vedle skladeb střech s pěnovým polystyrenem je také možné navrhnout skladby střech do požárně nebezpečného prostoru s požární odolností REI 30, kombinované s pěnovým polystyrenem a minerálně vláknitou izolací.

Skladby střešních plášťů s klasifikací BROOF(t3) s asfaltovými pásy

1. Skladba střešního pláště s klasifikací BROOF(t3), s tepelnou izolací z EPS, lepená nebo mechanicky kotvená:

3. Skladba střešního pláště s klasifikací BROOF(t3) pro kombinované skladby s požární odolností:

tloušťky ≥ 30 mm (λ ≥ 0,035 W/m2.K, objemová hmotnost ≥ 110 kg/m3)

Projektanty i stavebníky by mohly zajímat skladby střech BROOF(t3) shora s přitěžovací vrstvou kameniva, které je možné realizovat s klasifikací do požárně nebezpečného prostoru i s hydroizolacemi z asfaltových pásů, které jsou vyrobeny bez přísady „retardéru“ hoření, a to na základě části A.2 normy ČSN EN 13501-5+A1, kde je v tabulce A.10 mimo jiné pro splění požadavků BROOF(t3) uvedeno: zakrytí povlakové střešní krytiny anorganickými materiály, například vrstva volně loženého štěrku o tloušťce nejméně 50 mm, nebo o plošné hmotnosti ≥ 80 kg/m2, o velikosti zrn minimálně 4 mm a maximálně 32 mm, prvky z umělého kamene nebo desky s minerálními vlákny o tloušťce nejméně 40 mm.

Všechny varianty skladeb plochých střech s klasifikací BROOF (t3) je nutné ještě před realizací konzultovat s techniky firmy Sika CZ, s.r.o. divize IZOLACE-ROOFING.