PARAELAST ANTIFIRE G S50

Modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou ze skelné tkaniny, na horním povrchu pokrytý hrubozrnným posypem a spalitelnou PP folií o šířce 9 cm, na spodním povrchu opatřen spalitelnou fólií.

  • Odolnost vůči UV záření
  • Vysoká pevnost
  • Do požárně nebezpečného prostoru B ROOF(t3)
  • Neobsahuje nebezpečné látky
  • Výrobek splňuje požadavky normy ČSN 73 0605-1 (SVAP)