Na plochých střechách v požárně nebezpečném prostoru je možné s hydroizolačními fóliemi Sika vybudovat širokou škálu skladeb střešních plášťů s klasifikací BROOF(t3). Při využití hlavní hydroizolační vrstvy z PVC nebo FPO fólií Sika se na stavbách obytných i průmyslových budov v požárně nebezpečném prostoru velmi často realizuje několik typických skladeb střech.
 

Skladby střešního pláště s klasifikací BROOF(t3)

Ve skladbách střešních plášťů jsou uvedeny názvy výrobků PVC Sikaplan a FPO Sarnafil s tloušťkami fólií 1,5 mm. Ve skladbách je možné v požárně nebezpečném prostoru použít také fólie o tloušťkách 1,8 mm a 2,0 mm. V níže uvedených skladbách střech jsou jako vrchní povlakové hydroizolace použity mechanicky kotvené fólie.

PVC fólií Sikaplan® VG a tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS)
 1. PVC fólie Sikaplan® VG-15
 2. Separační vrstva skelná rohož, S-vlies, 120 g/m2
 3. EPS 70EPS 200 tloušťky 100 až 500 mm
 4. Parozábrana třídy reakce na oheň E anebo lepší, například SARNAVAP 500E nebo PARAELAST FIX VB GRID
   
PVC fólií Sikaplan® G a tepelnou izolací z minerálních vláken (MW)
 1. PVC fólie Sikaplan® G-15
 2. Desky MW tloušťky ≥ 30 mm ( λ ≥ 0,035 W/m2.K, objemová hmotnost ≥ 110 kg/m3)
 3. Parozábrana třídy reakce na oheň E anebo lepší, například SARNAVAP 500E nebo PARAELAST FIX VB GRID
   

Obrázek: Fólie Sikaplan na ploché střeše rodinného domu.
FPO fólií Sarnafil® TS 77 E a tepelnou izolací z MW a EPS
 1. FPO fólie Sarnafil® TS 77-15 E
 2. Desky MW tloušťky ≥ 30 mm ( λ ≥ 0,035 W/m2.K, objemová hmotnost ≥ 110 kg/m3)
 3. Tepelná izolace třídy reakce na oheň E anebo lepší, například EPS 100
 4. Parozábrana třídy reakce na oheň E anebo lepší, například SARNAVAP 5000 E SA nebo PARAELAST FIX VB GRID

 

Střešní plášť při použití FPO fólií Sarnafil TS 77 E s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu bez použití desek z minerálních vláken nelze klasifikovat jako střešní plášť s BROOF(t3).

FPO fólií Sarnafil® TS 77 E a tepelnou izolací z MW
 1. FPO fólie Sarnafil® TS 77-15 E
 2. Desky MW tloušťky ≥ 30 mm ( λ ≥ 0,035 W/m2.K, objemová hmotnost ≥ 110 kg/m3)
 3. Parozábrana třídy reakce na oheň E anebo lepší, například SARNAVAP 5000 E SA FR nebo PARAELAST FIX VB GRID
   
Obrázek: Mechanické kotvení fólie Sarnafil na obytné budově.
Ke stažení:

Skladby plochých střech do požárně nebezpečného prostoru s klasifikací BROOF (t3) doporučujeme konzultovat se stavebními techniky společnosti Sika CZ s.r.o.. divize Izolace.