Sikadur®-32+

2-komponentní strukturální epoxidové lepidlo pro lepení, upevňování a kotvení s přínosem pro udržitelnost

Sikadur®-32+ je 2-komponentní strukturální lepidlo odolné proti vlhkosti, založené na kombinaci epoxidových pryskyřic a speciálních plniv, určené pro použití při teplotách od +10 °C do +30 °C.

  • Teplotní rozsah pro aplikaci +10 °C až +30 °C
  • Vhodné pro suché i vlhké betonové podklady
  • Snadné míchání a aplikace
  • Velmi dobrá adheze k řadě stavebních materiálů
  • Tvrdne bez smršťování
  • Různě zbarvené komponenty (pro kontrolu míchání)
  • Není nutný základní nátěr
  • Vysoká počáteční a konečná mechanická pevnost
  • Nepropustné pro kapaliny a vodní páru
  • Dobrá chemická odolnost