Sika® ViscoCrete®-4270

UNIVERZÁLNÍ A VYSOCE ÚČINNÝ SUPERPLASTIFIKÁTOR

Sika® ViscoCrete®-4270 je univerzální, velmi účinný superplastifikátor na bázi polykarboxylátů (PCE), vhodný pro výrobu prefabrikátů i transportbetonu.

Sika® ViscoCrete®-4270 je vysoce účinný superplastifikátor s velmi rychlou adsorpcí na povrch cementových zrn, kombinující sterický a elektrostatický mechanismus účinku. Díky těmto mechanismům Sika® ViscoCrete®-4270 umožňuje dosáhnout:
  • Požadovanou konzistenci betonu i při nízkém vodním součiniteli 
  • Účinné ztekucení betonu umožňující jeho snadnou pokládku 
  • Nízkých vodních součinitelů betonu tím zvýšení jeho soudržnosti, hutnosti, snížení nasákavosti a dosažení vyšších pevností 
  • Zvýšenou odolnost betonu vůči karbonataci
Sika® ViscoCrete®-4270 neobsahuje chloridy, ani žádné jiné látky, které mohou podporovat korozi výztuže, a je proto vhodný pro výrobu betonu určeného pro
vyztužené či předepjaté konstrukce.