2022
Kadaň

V nově budovaném areálu CT Park v Kadani byla na pojezdovou betonovou plochu použita syntetická makrovlákna do betonu Sika, což vedlo k časové i finanční úspoře.

Pojížděná plocha před skladovací halou určená pro pojezd kaminonů a manipulačních vozíků byla původně navržena jako betonová plocha vyztužená Kari sítěmi 150/150/10 mm ve dvou vrstvách. Z důvodu obtížné dostupnosti ocelové výztuže a nutnosti časové úspory, jsme navrhli a staticky ověřili alternativní řešení – náhradu ocelové výztuže vlákny do betonu SikaFiber® Force-60 v dávkování 6 kg/m3.

Betonáž desky o rozloze 3.000 m2 a tloušťce 200 mm byla rozdělena na 3 části. Beton třídy C30/37 XF4 o celkovém objemu 600 m3 byl dopravován na místo v autodomíchávačích postupně. Vlákna balena ve vodorozpustných pytlích byla dávkována přímo do autodomíchávače již na betonárně. Než byl beton s vlákny dopraven na místo, vlákna se v betonové směsi rozptýlila.

Ukládání betonové směsi probíhalo standardně jako u směsi bez vláken, hutnění také, v tomto případě byla směs hutněna pomocí vibrační latě. Odpadl tak proces vázání výztuže.

Poté byl povrch upraven striáží.
Aby následným smršťováním betonu nedocházelo ke vzniku trhlin, byl povrch ošetřen postřikem Sika® NB-1.
Betonáž pojížděné plochy tak byla dokončena za neuvěřitelné 3 dny.

Finanční úspora oproti ocelové výztuži v době výstavby byla cca. 30 % , časová úspora vznikla tím, že odpadla pracná manipulace s ocelovou výztuží a následně s její montáží.

Účastníci projektu:

Investor: CTP Invest s.r.o.

Generální zhotovitel: Vodohospodářské stavby Teplice s.r.o.

Dodavatel betonové směsi: Frischbeton s.r.o., Kadaň

Vlákna do betonu

Použití:
 • Jako náhrada ocelové a alternativní výztuže
 • Pro betonové podlahy a povrchy
 • Pro betonové prefabrikáty
 • Pro stříkané betony
 • Dávkování od 3 kg/m3
   
Výhody:
 • Méně trhlin v důsledku smršťování v ranném stádiu
 • Zvýšení mechanické i chemické odolnosti
 • Nemagnetický, korozi odolný povrch
 • Úspora času díky možnosti dávkování celých balení
 • Výrazná úspora nákladů a času oproti standardnímu řešení svařovanou či vázanou výztuží
   

Video z aplikace makrovláken SikaFiber Force-60

Stav po cca 1 roce provozu

Vzhled pojížděné plochy po cca 1 roce provozu - na obrázku je vidět, že vlákna již nejsou na povrchu patrná.