2013
Brno

Mezinárodní centrum klinického výzkumu (anglicky International Clinical Research Center) je nedílnou součástí Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, zkráceně FNUSA-ICRC. FNUSA-ICRC je vědecko-výzkumné centrum nové generace a zároveň veřejné centrum špičkové lékařské péče. Soustředí se na prevenci, časnou diagnostiku a léčbu především kardiovaskulárních onemocnění.

 

FNUSA-ICRC je vybudováno na podobných principech jako například již existující mezinárodní výzkumná centra: Mezinárodní kosmická stanice(ISS), Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN, Švýcarsko) nebo Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor (ITER, Francie).

FNUSA-ICRC je tvořeno dvěma sedmipatrovými budovami ve tvaru písmene L umístěnými uvnitř kampusu fakultní nemocnice. Celkový objem stavby představuje 123 880,5 m3 a celková plocha nově vytvořených pracovišť pak tvoří více než 23 783 m2.

Při konstrukci centra je kladen prioritní důraz na bezpečnost, komfort a soukromí pacientů a současně také na novou logistiku, umožňující vysokou flexibilitu a efektivitu práce výzkumných týmů.

Výstavba infrastruktury byla zahájena v červnu 2010. V říjnu 2012 byly otevřeny první provozy v nových budovách a začátkem roku 2013 začala druhá fáze výstavby nových budov propojující nový komplex s Hansenovou budovou.

 

ICRC Brno - FN u sv. Anny
ICRC Brno - FN u sv. Anny

Řešení Sika

  • spodní stavba byla řešena jako "bílá vana" s použitím spárových pásů Sika
  • vodonepropustný beton: se superplastifikační přísadou řady Sika ViscoCrete® a těsnicí přísadou Sika® DM 2

 

 

Účastníci projektu

 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Dodavatel betonu: FRISCHBETON s.r.o.

Datum zahájení výstavby: červen 2010

Slavnostní otevření prvních provozů: říjen 2012

 

Ke stažení

 

 

Mohlo by Vás také zajímat: