Sika® Fro V-5 A

Provzdušňovací přísada do betonu

Sika® Fro V-5 A je provzdušňovací přísada pro výrobu betonů s požadavkem na vysokou odolnost vytvrzeného betonu vůči působení mrazu a rozmrazovacích solí.

Sika® Fro V-5 A je velmi účinná provzdušňovací přísada umožňující:
  • Dosáhnout optimálního provzdušnění betonové směsi díky pravidlnému rozdělení jednotlivých vzduchových pórů
  • Výrobu provzdušněného betonu se zvýšeným podílem vzduchových pórů o průměru <350 μm
  • Zvýšit stabilitu betonové směsi díky koheznímu působení vnesených vzduchových pórů
Sika® Fro V-5 A neobsahuje chloridy, ani žádné jiné látky, které mohou podporovat korozi výztuže, a je proto vhodná pro výrobu betonu určeného pro
vyztužené či předepjaté konstrukce.