Sika® Verzögerer VZ 51

Univerzální zpomalovač se stabilizujícím účinkem, vhodný pro zdící malty na cementové bázi, vápenocementové malty a lehké malty. Dávkování: 0,6-1,8 % na hmotnost cementu.

  • oddaluje reakci cementu se záměsovou vodou
  • pomalejší vývin hydratačních produktů (C3A fáze)
  • omezení vývinu hydratačního tepla