SikaRapid® C-100

Urychlovač tvrdnutí

SikaRapid® C-100 je tekutý urychlovač tvrdnutí betonu a malty.
SikaRapid® C-100 podporuje rychlý nárůst počáteční pevnosti a pozitivně ovlivňuje konečné pevnosti.

SikaRapid® C-100 poskytuje následující výhody díky urychlenému tvrdnutí betonu během 4 až 18 hodin, v závislosti na návrhu betonové směsi, teplotě čerstvé směsi a podmínkách během tuhnutí a tvrdnutí:
  • Vyšší obrátkovost bednění ve výrobě prefabrikovaných prvků
  • Snižuje nebo eliminuje potřebu vyhřívání během tuhnutí betonu
  • Rychlý proces tuhnutí a brzké dosažení požadované únosnosti
  • Bez negativních dopadů na konečné pevnosti
  • Dosažení brzkých pevností betonu vyrobených ze směsného cementu
  • Optimalizuje snížení objemu pojivové složky ke zvýšení životnosti
SikaRapid® C-100 neobsahuje chloridy ani jiné látky způsobující korozi oceli, proto je vhodný i při výrobě vyztuženého betonu.