Sika® Sigunit® L-5601 AF

Urychlující přísada do stříkaného betonu

Sika® Sigunit® L-5601 AF je vysoce účinný, bezalkalický urychlovač tuhnutí v tekuté formě pro stříkané betony.

  • vysoké počáteční pevnosti
  • bezalkalický
  • minimální ztráty pevností urychleného betonu
  • nemá vliv na znečištění spodní vody z důvodu vyplavených alkálií
  • výrazné snížení spadu a prašnosti
  • zlepšení přilnavosti stříkaného betonu k podkladu
  • bez obsahu chloridů, nemá negativní vliv na výztužnou ocel