SikaPaver® AE-410

PŘÍSADA DO VIBROLISOVANÝCH BETONŮ ZVYŠUJÍCÍ HYDROFOBITU A REDUKUJÍCÍ VÝKVĚTY

SikaPaver® AE-410 je přísada určená zejména pro výrobu vibrolisovaného betonu. Používáním výrobku dochází k redukci kapilární nasákavosti betonu, a tím k významnému snížení tvorby výkvětů (efflorescence).

Výrobek SikaPaver® AE-410 významně snižuje kapilární nasákavost vytvrzeného betonu a tím zvyšuje jeho hydrofobitu.
Používání výrobku SikaPaver® AE-410 umožňuje:
  • Dosáhnout jednotného vzhledu a barvy výrobků
  • Snížit pravděpodobnost vzniku výkvětů
  • Zvýšit trvanlivost výrobků vystavených nepříznivým klimatickým podmínkám, či vlivu rozmrazovacích látek
  • Minimalizovat počty neshodných výrobků