SikaPaver® AE-310

Intenzifikátor hutnění vibrolisovaných betonů, přípravek pro redukci výkvětů

SikaPaver® AE-310 je přísada určená zejména pro výrobu vibrolisovaného betonu. Při použití výrobku SikaPaver® AE-310 dochází k účinnějšímu hutnění čerstvé betonové směsi za současné redukce kapilární nasákavosti vytvrzeného  betonu.

SikaPaver® AE-310 snižuje kapilární nasákavost vytvrzeného betonu a tím zvyšuje jeho hydrofobitu. U čerstvé betonové směsi dochází použitím výrobku SikaPaver® AE-310 ke zlepšení její hutnitelnosti. Používání výrobku SikaPaver® AE-310 umožňuje:
  • Dosáhnout jednotného vzhledu a barvy výrobků
  • Snížit pravděpodobnost vzniku výkvětů (efflorescence)
  • Snížit přilnavost betonu k formě či raznici
  • Díky účinnému zhutnění dosažení vyšších "odformovacích" pevností, a tím snížení rizika zborcení tvaru vyráběného prvku
  • Zvýšit trvanlivost výrobků vystavených nepříznivým klimatickým podmínkám, či vlivu rozmrazovacích látek
  • Minimalizovat počty neshodných výrobků