SikaPaver® HC-230

Přísada SikaPaver® HC-230 je vysoce účinný intenzifikátor hutnění, která přispívá ke zvýšené těsnosti a pevnosti, a tím ke zkrácení výrobního taktu. 

SikaPaver® HC-230:

  • zlepšuje disperzi a smáčení cementu, přísad a barevných pigmentů
  • minimalizuje třecí síly mezi cementem a přísadami
  • zlepšení zpracovatelnosti
  • omezení přilnavost mezi betonem a formami či razníkem
  • zkrácení doby odformování
  • zvýšení pevnosti v tlaku
  • snížení nasákavosti
  • sjednocení vzhledu povrchu betonu
  • snížení kolísáním kvality – snížení množství výrobků 2.třídy