SikaControl® E-150

Polymerní disperze pro vodotěsný beton

SikaControl® E-150 je polymerní disperze do betonu připravená k okamžitému použití pro speciální aplikace, zejména pro vodotěsný beton a jako přechodná povrchová úprava.

SikaControl® E-150 je plastifikující polymerní disperze odolná zmýdelnění. Účinky na beton:
 • výšší zadržení záměsové vody v čerstvém betonu  
 • vyplnění dutin ve struktuře vytvrzeného cementového tmelu
Účinky na polymery modifikovaný beton:
 • zlepšení kohezních vlastností
 • zahuštění struktury
 • zvýšení odolnosti vůči chemikáliím
 • zvýšení odolnosti procesům zmrznutí / rozmrznutí a posypovým solím
 • vyšší pevnost v ohybu
 • delší trvanlivost
 • nižší modul pružnosti
 • menší tvorba trhlin
 • dobrá adheze
Výhody při použití jako dočasná povrchová úprava:
 • Okamžitá ochrana proti odpařování pro betonové povrchy, které ještě nejsou připravené na provozní zátěž
 • Usnadňuje vyhlazování betonu a umožňuje práci na povrchu (tvárná kvalita povrchu)