SikaControl®-40

Přísada do betonu redukující smrštění

SikaControl®-40 je tekutá přísada redukující smrštění betonů a malt. Minimalizuje smrštění během procesu tuhnutí a vysychání.

SikaControl®-40 díky změně velikosti povrchového napětí v pórovém systému betonu aktivně ovlivňuje distribuci vody nutné k hydrataci cementového pojiva. Pomocí tohoto mechanismu dochází ke snížení smrštění betonu a pravděpodobnosti vzniku trhlin. Výhody používání SikaControl®-40:
  • Výrazné snížení smrštění v průběhu vyzrávání betonové konstrukce
  • Výrazně zlepšená nepropustnost betonu, a tím pádem jeho vyšší trvanlivost
  • Bez negativních vlivů na vlastnosti čerstvého i vytvrzeného betonu