Sika® Intraplast® EP

Přísada do injektážní malty pro předpínací kabely

Sika® Intraplast® EP je prášková injektážní přísada se silným ztekucujícím a expanzivním účinkem

Sika® Intraplast® EP významně usnadňuje dispergaci cementových zrn, čímž se zvyšuje "tekutost" a čerpatelnost injektážní směsi i při nízkém vodním součiniteli. Sika® Intraplast® EP kromě toho způsobuje expanzi injektážní směsi před zatuhnutím. Zvětšování objemu je způsobeno stejnoměrnou tvorbou malých, jemně rozptýlených plynových bublinek. Tyto póry zvyšují trvanlivost a odolnost injektážní hmoty (např. proti mrazu). Použitím Sika® Intraplast® EP v injektážní směsi dosáhnete:
  • Vyplnění všech dutin díky expanzivnímu účinku
  • Vytvoření velmi pevného vazby mezi injektážní směsí a příslušným povrchem
  • Redukci záměsové vody
  • Dlouhé zpracovatelnosti injektážní směsi
Sika® Intraplast® EP neobsahuje chloridy nebo jiné látky napomáhající korozi železných výztuží. Proto je jeho použití vhodné i pro vyztužené a předpjaté betonové konstrukce.