Sika® Mischerschutz

Prostředek pro ochranu míchacích zařízení

Sika® Mischerschutz je prostředek pro ochranu podkladu před vznikem rzi a před ulpíváním čerstvého betonu na kovových částech.

  • Sika® Mischerschutz způsobuje chemicko-fyzikální oddělení čerstvého betonu a kovových částí
  • Sika® Mischerschutz zabraňuje přilnutí čerstvého betonu nebo malty na míchací zařízení, hadice a ostatní vybavení, zajišťuje snadné čištění nářadí
  • Již vytvrzený beton je oslaben a odstraněn
  • Správné použití Sika® Mischerschutz nenarušuje proces vytvrzování betonu