SikaFiber® Přísady do betonu

Workers pouring concrete from truck for concrete slab flooring with fibers

Společnost Sika vyvinula nový software pro výpočet množství SikaFiber® potřebného pro beton vyztužený vlákny (FRC). Tento účinný nástroj je vhodný pro specialisty s odbornými znalostmi v této oblasti. Polypropylenová makrovlákna SikaFiber® jsou ideálním řešením pro částečnou nebo úplnou náhradu objemné výztuže z ocelových prutů nebo sítí v betonových deskách, což šetří čas a peníze při výstavbě. Ve srovnání s ocelovou výztuží jsou makrovlákna homogenně rozložena v celém betonu - zvyšují trvanlivost, redukují trhliny a zkracují dobu realizace stavby.

Zjistěte více o technologii SikaFiber®
SikaFiber fibers for concrete reinforcement

Technologie SikaFiber® nabízí několik možností, jak zlepšit vlastnosti čerstvého a vytvrzeného betonu vyztuženého vlákny. To platí zejména pro základové betonové desky, kde SikaFiber® zvýší trvanlivost, ušetří čas a peníze.

Vlákna SikaFiber® se jednoduše dávkují při výrobě betonu a během ukládání betonu se zabudují do cementové matrice. Makrovlákna jsou obzvláště účinná při zpevňování hran a rohů, do kterých běžná výztuž nedosáhne. SikaFiber® přenáší síly ve vytvrzeném stavu betonu jako alternativní náhrada konvenční ocelové výztuže. Výhodou redukce výztuže je úspora hmotnosti ocelové výztuže; zkrácení času v procesu výstavby a celková úspora času a peněz. Dávkování SikaFiber® závisí na podmínkách podloží, použitém zatížení, pevnosti betonu a tloušťce desky.

Co dokáže software SikaFiber®

S novým softwarem SikaFiber® poskytuje společnost Sika nástroj pro navrhování desek z betonu vyztuženého vlákny (FRC) zejména polypropylenovými makrovlákny. Tento nástroj určí optimální dávku vláken potřebnou k vyztužení desky pro zadané zatížení, tloušťku desky a třídu betonu.

 
Výhody nástroje SikaFiber® pro pokročilé navrhování konstrukcí

Bezplatný licenční software
Komplexní výpočty v minimálním čase
Výpočet podle dvou uznávaných norem
Uživatelsky přívětivé rozhraní
K dispozici ve více jazycích
Udržovaný a aktualizovaný
Výhody celosvětového sortimentu SikaFiber®
Technická podpora společnosti Sika

SikaFiber® software menu bar loads

Zatížení

SikaFiber® software menu bar check and design

Kontrola a návrh

SikaFiber® software menu bar check and design

Výsledky

SikaFiber® software menu bar results

Tištěný výstup

Zatížení

Bodová zatížení (Point loads) se sčítají jako bodová zatížení, zatížení manipulačních prostředků (MHE) nebo rovnoměrně rozložená zatížení (UDL). Podívejte se, jak to funguje v softwaru SikaFiber®.

Screen preview of SikaFiber® software point loads calculation
Screen preview of SikaFiber® software MHE loads calculation
Screen preview of SikaFiber® software uniformly distributed loads calculation

Kontrola a návrh

Výpočet je rychlý a výsledky jsou v sekci Kontrola a návrh (Check and Design) přehledné.

Screen preview of SikaFiber® software check and design step

Výsledky

Na záložce Výsledky (Results) vidíte hodnoty, které byly vyhodnoceny jako vyhovující a proto jsou pro přehlednost zvýrazněny.

Screen preview of SikaFiber® software results step

Tištěný výstup

Stáhněte si vzorovou tiskovou sestavu (Printout), příklad výstupu můžete vidět v souboru níže. Poté tento produkt zadejte do projektu.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se softwaru nebo doporučení produktů, obraťte se na kolegy z oddělení Přísady do betonu.

Concrete slab on grade floor in warehouse with SikaFiber fibers

Stáhněte si SikaFiber® Software

Před stažením softwaru si prosím pečlivě přečtěte následující text.
Použití softwaru

Tento software a výsledky získané z jeho použití jsou určeny výhradně pro použití profesionálními uživateli s odbornými znalostmi v oblasti zamýšleného použití. Uživatelé musí provést nezávislé ověření výsledků před každým použitím a vzít v úvahu stav místa a aplikační podmínky, produktové listy a produktovou literaturu, nejnovější technické poznatky, stejně jako místně platné normy a předpisy.

Co se týče softwarové aplikace a výsledků získaných na základě jejího používání, společnost Sika neposkytuje žádné záruky přesnosti, spolehlivosti, úplnosti, prodejnosti nebo vhodnosti pro jakýkoli účel. Softwarová aplikace je poskytována ve formě, v jaké je, a společnost Sika se výslovně zříká jakýchkoli záruk s ohledem na softwarovou aplikaci a výsledky odvozené z jejího využití.

Společnost Sika neodpovídá za žádné následné, sankční, náhodné, exemplární nebo zvláštní škody (mimo jiné včetně ztráty obchodní příležitosti nebo ušlého zisku), které vzniknou v důsledku hodnocení nebo používání softwarové aplikace a výsledků získaných jejím používáním.

Vlastnosti produktu

Informace a zejména doporučení týkající se aplikace a konečného použití výrobků Sika jsou uvedeny v dobré víře na základě současných znalostí a zkušeností společnosti Sika s výrobky, pokud jsou správně skladovány, je s nimi manipulováno a jsou aplikovány za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi jsou rozdíly v materiálech, podkladech a skutečných podmínkách na staveništi takové, že z těchto informací, písemných doporučení ani jiných nabízených rad nelze vyvozovat žádnou záruku ohledně prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel, ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí vyzkoušet vhodnost výrobku pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo na změnu vlastností svých výrobků. Je třeba dodržovat vlastnická práva třetích stran. Všechny objednávky jsou přijímány v souladu s našimi platnými prodejními a dodacími podmínkami. Uživatelé se musí vždy řídit nejnovějším vydáním produktového listu pro daný výrobek, jehož kopie budou dodány na vyžádání.

Autorská práva

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny informace, texty, grafické obrázky, vlastnosti, funkce a rozvržení obsažené v tomto softwaru výhradním vlastnictvím společnosti Sika a bez jejího výslovného písemného souhlasu je nelze kopírovat ani šířit, ať už vcelku nebo po částech.

GDPR

Předáním informací společnosti Sika udělujete společnosti neomezenou neodvolatelnou licenci k jejich používání, reprodukci, zobrazování, úpravám, distribuci a provádění. Osobní identifikační údaje používá společnost Sika pouze ke zpracování vaší žádosti o informace nebo k marketingu našich produktů a služeb.

Další informace o základních pravidlech ochrany osobních údajů.

©Copyright Sika Services AG 2016

 

Přečetl/a jsem, rozumím a souhlasím s výše uvedenými ustanoveními, což potvrzuji kliknutím níže:


Software je licencovaný a lze jej používat zdarma.

Software je dostupný po dobu 2 týdnů jako „volná“ zkušební verze. Pro dlouhodobé používání a archivaci dat je třeba software aktivovat. Aktivační kód zasíláme bezplatně po vyplnění formuláře. Dotazy týkající se aktivačního kódu můžete zaslat na mailovou adresu: [email protected].

Produkty

Pro ČR standartně dodáváme tyto vlákna (tučně vyznačena jsou ta, která jsou součástí SW):

 

Ostatní druhy vláken, které software nabízí, jsou na dotaz kolegům z oddělení Přísady do betonu.

Potřebujete poradit?

Obraťte se na naše odborníky ve vašem okolí, které vám poskytnou technickou podporu a informace o dostupných produktech a systémech.

Workers pouring concrete from truck for concrete slab flooring with fibers