0990 KVK Thermomalta zdicí 5 MPa

Návrhová lehká malta pro zdění (L) dle EN 998 - 2:2010, třídy M 5

  • Návrhová malta = malta, pro niž volí výrobce složení a výrobní postup tak, aby byly zajištěny předepsané vlastnosti

  • cementová malta o konečné pevnosti v tlaku minimálně 5 MPa
  • vylehčená
  • vynikající tepelně izolační vlastnosti
  • mrazuvzdorná
  • není vhodná pro zdění skleněných tvárnic a sádrových bloků
  • pouze pro ruční zpracování