Systémové skladby vnitřních stěn

Vnitřní omítky se provádí po vyzdění stavby, když je zdící malta dostatečně vyzrálá a vlhkost zdiva v letním a zimním období nepřekračuje stanovenou mez. V zimním období je nutno podklad před omítáním temperovat min. 2 – 3 dny předem na teplotu alespoň + 5 °C.

Zrání omítek

  • každá vrstva omítky, která tvoří podklad pro další vrstvu, musí zrát určitou dobu.
  • postřik by měl zrát dle teploty prostředí 1 – 3 dny
  • penetrace dle teploty prostředí min. 24 hod        
  • ostatní omítky zrají dle zásady, že 1 mm omítky vysychá 1 den, nejméně však 14 dnů (a to i při tl. omítky 10 mm)        
  • pro zamezení vzniku trhlin z důvodu smrštění omítky se doporučuje první 2 dny udržovat omítku v teplém prostředí a ve vlhkém stavu.

Kvalitativní požadavky na povrch omítek:

  • rovný povrch omítky, oblé plochy žádaného tvaru
  • rovinnost omítky v nejvýše přípustné odchylce, u omítky hrubé ± 5 mm na délku 2 metry, u omítky hladké ± 2,5 mm na délku 2 metry        
  • rovnost se zkouší 2 metry dlouhou latí nebo šablonou (u oblých ploch)   
  • přímé hrany rohů a koutů, požadovaný tvar s případnými odchylkami, nejvýše však jako u omítek ploch.
Vyberte omítkový systém:

Dříve, než se pustíte do nanášení povrchové úpravy na stěnu,měli byste si posvítit na podklad. Podklad musí být suchý, prostý prachu, volných kousků a výkvětů, nosný, nezmrzlý a nesmí být vodoodpudivý. Podklad musí být maximálně rovinný, spáry mezi stavebními dílci musí být vyplněné. Pro zlepšení adheze zdiva je velmi vhodné přímo na konstrukci provést podkladní postřik cementovou maltou SikaWall-50 Kontakt. Jádrová omítka SikaWall-100 Ruční anebo SikaWall-110 Strojní se aplikuje ve vrstvách silných 10 až 30 mm. Finální vrstva omítkových systémů před malbou nebo tapetami stropů a stěn je štukování. Před nanesením štukové vrstvy je vhodné zdrsnit spodní zavadnutou jádrovou omítku mřížkovou škrabkou. Slabá vrstva štuku (2 mm) zaplní drobné trhlinky a vzduchové póry v omítce. Po 24 hodinách po úpravě se na štuk bez problémů aplikuje malířský nátěr v různě sytém odstínu nebo jiná úprava. 

Přehled produktů

Podklad musí být suchý, prostý prachu, volných kousků a výkvětů, nosný, nezmrzlý a nesmí být vodoodpudivý. Podklad musí být maximálně rovinný a spáry mezi stavebními dílci musí být vyplněné. Povrch se navlhčuje v případě velmi savých materiálů (cihly, tvárnice). U málo savého podkladu (beton, pórobeton) se vždy dělá plně kryjící postřik cementovou maltou SikaWall-50 Kontakt. Omítka se nanese na podklad strojně nebo ručně v tloušťce 10 – 15 mm a srovná se latí. Po zavadnutí se povrch omítky zatočí. Hotová omítka je po zatočení plstěným hladítkem vhodným podkladem např. pro výmalbu, nástřiky nebo dekorativní omítky.

Přehled produktů

Potřebujete poradit?

Jan Beseda

Aplikační technik

Rady a inspirace