0961 KVK Zdicí vápenocementová malta 2.5 MPa

Návrhová obyčejná malta pro zdění (G) dle EN 998 - 2:2010, třídy M 2,5

  • Návrhová malta = malta, pro niž volí výrobce složení a výrobní postup tak, aby byly zajištěny předepsané vlastnosti.

  • vápenocementová malta o konečné pevnosti v tlaku minimálně 2,5 MPa
  • mrazuvzdorná
  • není vhodná pro zdění pórobetonových a skleněných tvárnic a sádrových bloků
  • pouze pro ruční zpracování