0920 KVK Zdicí malta 10 MPa

Návrhová obyčejná malta pro zdění (G) dle EN 998 - 2:2010, třídy M 10 

  • Návrhová malta = malta, pro niž volí výrobce složení a výrobní postup tak, aby byly zajištěny předepsané vlastnosti

  • cementová malta o konečné pevnosti v tlaku minimálně 10 MPa
  • mrazuvzdorná
  • není vhodná pro zdění pórobetonových a skleněných tvárnica sádrových bloků
  • pouze pro ruční zpracování