0910 KVK Zdicí malta 5 MPa

Návrhová obyčejná malta pro zdění (G) dle EN 998 - 2:2010, třídy M5

  • Návrhová malta = malta, pro niž volí výrobce složení a výrobní postup tak, aby byly zajištěny předepsané vlastnost

  • vápenocementová malta o konečné pevnosti v tlaku min. 5 MPa
  • mrazuvzdorná
  • není vhodná pro zdění pórobetonových a skleněných tvárnica sádrových bloků
  • pouze pro ruční zpracování