Zdicí malty Omítky a nátěry na stěny SikaMur® Jak na to?

Zdi jsou jednou z nejdůležitějších částí domu nebo budovy. Jejich účelem je podepírat střechu a stropy a rozdělovat prostor uvnitř. Proto je vhodné dát si na výběru jednotlivých materiálů opravdu záležet. Není to až tak otázka nákladů na stavbu, hrubá stavba činí zhruba desetinu ceny kompletního domu. Je ovšem základem jeho kvality.

S výběrem zdiva souvisí i výběr zdicí malty a interiérové omítky a v neposlední řadě i fasády. Volba zdící malty musí vždy odpovídat přesně druhu zdícího prvku a požadavku projektové dokumentace na pevnost v tlaku. 

Jaké jsou možnosti?

Na našem trhu se můžete setkat hned s několika druhy zdiva:

 • Cihelné bloky – jsou vyráběné ve velkých rozměrech, takže je stavba rychlá, jejich výhodou jsou skvělé tepelně-izolační vlastnosti a dobrá akustika.
 • Broušené cihly – mají zabroušené plochy, díky tomu je stavba s nimi svižná a přesná, spotřebujete méně malty a minimalizujete riziko vzniku prasklin.
 • Lícovky – využívají se nejvíce při konstrukci vrstvených zdí. Odolávají povětrnostním vlivům a nemusíte je omítat.
 • Tvárnice – jejich nízká hmotnost stavbu usnadňuje. Výhodou jsou také vynikající tepelně-izolační vlastnosti i zvuková izolace.

Vyberte vhodnou maltu pro zdění

Zdicí malty můžeme dělit dle 3 kritérií – podle pojiva, typu zdiva a použití ve stavbě.

Rozdělení dle pojiva:

 • vápenné malty
 • vápenocementové, vhodné pro běžné zdění
 • cementové s vyšší pevností 
 • malty s jinými hydraulickými pojivy
 • malty se zpožďovací přísadou

Podle použití rozlišujeme malty pro:

 • nosné zdi
 • výplňové zdi
 • příčky

Z hlediska typu zdiva dělíme malty na:

 • malty pro běžné zdivo (zdicí malty SikaMur) jsou vhodné pro plné i lehčené cihly, cihelné bloky i tvárnice, nejsou vhodné pro zdění tvárnic z pórobetonu nebo sádrových bloků,
 • malty pro přesné zdění (SikaMur-120 Porobeton) tepelně izolačních pórobetonových tvárnic, přesné zdění využívá tenkou spáru, proto je metoda úsporná na maltu,
 • malty pro zdění a spárování lícových cihel (SikaMur-181 Licova).

Hlavní jakostní kritéria pro malty

doba zpracovatelnosti,
obsah chloridů,
obsah vzduchu,
čas pro úpravu – v případě malt pro tenké spáry také
pevnost v tlaku
soudržnost
objemovou hmotnost

Malty určené k ukládání, spojování a spárování, pro používání ve zděných stěnách, pilířích a příčkách, zatížených a nezatížených zděných konstrukcích, omítané i lícové zdivo musí odpovídat požadavkům ČSN EN 998–2.

Přehled zdicích malt SikaMur®

Produkt Pojivo Min. pevnost v tlaku, MPa Typ zdiva Nosné zdi Výplňové zdi Příčky Použití

SikaMur-103 Duo

vápenocementové

2,5

běžné

Ne

Ano

Ano

zdění, omítání

SikaMur-105 Zdicí

vápenocementové

5

běžné

Ano

Ano

Ano

zdění

SikaMur-110 Zdicí

cementové

10

běžné

Ano

Ano

Ano

zdění, postřik pod jádrové omítky

SikaMur-120 Porobeton

cementové

5

pórobeton

Ano

Ano

Ano

zdění

SikaMur-181 Licova

cementové

5

lícové cihly

- - -

zdění, spárování