Sikagard®-750 Deco EpoCem®

Dekorativní stěrková hmota

Sikagard®-750 Deco EpoCem®je dekorativní, normálně tuhnoucí, cementová, epoxidem modifikovaná, 3-komponentní plošná stěrková hmota pro strukturované podlahy a povrstvení stěn.

  • Na bázi cementu a epoxidové pryskyřice
  • Bez rozpouštědel
  • Jednoduché použití
  • Individuální vzhled