Sikaplan® G-20

Polymerní PVC hydroizolační střešní fólie pro mechanicky kotvené střechy

Sikaplan® G-20 (tloušťka 2,0 mm) je polyesterovou tkaninou vyztužená, vícevrstvá syntetická hydroizolační střešní fólie na bázi polyvinylchloridu (PVC) obsahující UV stabilizátory a zpomalovač hoření podle EN 13956. Je svařitelná horkým vzduchem a vyvinuta k přímé expozici a navržena k použití v globálních klimatických podmínkách.

  • Odolná vůči vystavení UV zářením
  • Odolná vůči trvalému vystavení větru
  • Odolná vůči nejběžnějším vlivům prostředí
  • Svařitelná horkým vzduchem
  • Není potřeba zařízení na svařování otevřeným plamenem
  • Vysoká propustnost pro vodní páry
  • Recyklovatelná