SikaTop®-107 Seal CZ

Dvojsložková cementová hydroizolační stěrka

SikaTop®-107 Seal CZ je 2-složková cementová stěrka s nízkým modulem pružnosti vhodná pro hydroizolaci různých druhů minerálních podkladů. SikaTop®-107 Seal CZ vyhovuje požadavkům ČSN EN 1504-2 pro povrchovou ochranu betonu. 

  • Velmi dobrá přídržnost k většině podkladů (beton, malta, kámen, cihla, železo)
  • Výborné hydroizolační vlastnosti
  • Ochrana betonu před karbonatací
  • Jednoduchá aplikace
  • Bez výskytu smršťovacích trhlin
  • Snadná aplikace i na svislé plochy a stropy
  • Ruční nebo strojní aplikace
  • Přetíratelná
  • Šetrná k přírodě a ke zdraví