SikaGrout®-212

Cementová zálivková hmota s redukcí smrštění

SikaGrout®-212 je 1komponentní, tekutá zálivková hmota, s nízkým smrštěním a expanzním účinkem, připravena ihned k míchání. SikaGrout®-212 splňuje  požadavky na výrobky pro kotvení a zesilování betonu zabudováním ocelových výztužných prutů podle ČSN EN 1504-6 a i požadavky třídy R4 podle ČSN EN 1504-3.

  • Jednoduchá zpracovatelnost (prášková směs připravená k použití)
  • Velmi dobrá tekutost
  • Vynikající přídržnost k betonu
  • Vlastnosti redukující smrštění
  • Expanzní účinky umožňující vyplnění podlévaného prostoru
  • Bez segregace nebo krvácení
  • Aplikace ručně i strojně
  • Rychlý nárůst pevností
  • Vysoké konečné pevnosti