Sikadur®-12 Pronto

2-komponentní, rychle tuhnoucí opravná malta a zálivka na bázi reaktivních akrylových pryskyřic

Sikadur®-12 Pronto je 2-komponentní, rychle vytvrzující, mnohostranně použitelná, ručně nanášená opravná malta a zálivka. Vhodná pro všechny typy oprav betonových prvků, zejména při nízkých teplotách. Má vynikající mechanickou pevnost a odolnost proti otěru, nárazu a chemikálií. Tloušťka vrsty při použití jako zálivka je 5-30 mm. Při použití jako opravná malta plněná písek, je tloušťka vrstvy 20-100 mm. Aplikační teplota -10°C až + 30°C.

  • Rychle vyvrzující
  • Lze aplikovat při nízkých teplotách
  • Snadné míchání
  • Výborná zpracovatelnost
  • Vysoká mechanická pevnost
  • Výborná odolnost vůči otěru a nárazu
  • Výborná chemická odolnost
  • Aplikace na betonové, cementové, kamenné a ocelové podklady
  • Lze přidat písek pro zvýšení tloušťky aplikace