Sikagard®-680 S Betoncolor

Ochranný nátěr na beton

Sikagard®-680 S Betoncolor je 1komponentní nátěr na bázi akrylových pryskyřic, obsahuje rozpouštědla, odolný proti povětrnostním vlivům, proti alkáliím a proti stárnutí. Je k dispozici jako transparentní nebo barevný, vhodný pro minerální podklady včetně betonu a dalších cementových povrchů.
Sikagard®-680 S Betoncolor chrání beton před agresivními vlivy atmosféry a podporuje samočisticí efekt ošetřovaných betonových ploch. Nemění  charakteristickou strukturu betonu,
Sikagard®-680 S Betoncolor vyhovuje požadavkům ČSN EN 1504-2 jako ochranný nátěr.

  • Sikagard®-680 S Betoncolor má vynikající odolnost vůči povětrnosti, je na bázi akrylových pryskyřic s rychlým odvětráním rozpouštědel
  • Díky rychlému vytvrzení má brzkou odolnost vůči dešti
  • Téměř nemění texturu podkladu
  • Sikagard®-680 S Betoncolor chrání beton před agresivními vlivy povětrnosti, které mohou vnikat do povrchu betonu ve formě plynu a solí
  • Má velmi vysoký difuzní odpor proti atmosférickému CO2 a snižuje hloubku karbonatace betonu
  • Neovlivňuje propustnost vodních par
  • Redukuje usazování nečistot a snižuje zabarvování betonu dešťovou vodou
  • Vhodný pro utěsnění čerstvého betonu