Sikagard®-551 S Elastic Primer

Základní nátěr na velmi hutné nebo pórovité betonové povrchy nebo za ztížených aplikačních podmínek

Sikagard®-551 S Elastic Primer je 1komponentní základní nátěr, obsahuje rozpouštědla, pro nepropustné nebo pórovité betonové povrchy a/nebo pro aplikace za ztížených podmínek.
Sikagard®-551 S Elastic Primer vyhovuje požadavkům normy ČSN EN 1504-2 jako ochranný nátěr.

  • Penetruje do hloubky
  • Propustný pro vodní páru
  • Zpevňuje povrch