Sikagard®-550 W Elastic

Trhliny překlenující ochranný nátěr na beton

Sikagard®-550 W Elastic je 1komponentní, plasticko-elastický nátěr na bázi akrylátové disperze vytvrzující působením UV záření, s vynikající schopností překlenovat trhliny i při záporných teplotách.
Sikagard®-550 W Elastic vyhovuje požadavkům normy ČSN EN 1504-2 jako ochranný nátěr.

  • Překlenuje trhliny i při nízkých teplotách (-20 °C)
  • Vysoký difúzní odpor proti CO2, snižuje rychlost karbonatace
  • Propouští vodní páru
  • Vynikající odolnost proti vlivům povětrnosti a stárnutí
  • Šetrný k životnímu prostředí (bez rozpouštědel)
  • Snižuje tendenci ke znečištění a kontaminaci povrchu