Sikagard®-545 W Elastofill

Mezivrstva ochranného nátěrového systému, překlenuje trhliny

Sikagard®-545 W Elastofill je elastická akrylátová disperze.
Sikagard®-545 W Elastofill je součástí systému na překlenutí trhlin sestávajícího z:

 • Sikagard®-551 S Elastic Primer (obsahující rozpouštědla) nebo
 • Sikagard®-552 W Aquaprimer (na bázi vody) jako penetrace
 • Sikagard®-545 W Elastofill jako mezivrstva
 • Sikagard®-550 W Elastic jako konečná vrstva (uzavírací nátěr)
Systém překlenující trhliny řady Sikagard® vyhovuje požadavkům normy ČSN EN 1504-2 jako ochranný nátěr.

 • Vodou ředitelný, ekologicky nezávadný
 • Snadná aplikace
 • Snadno vyplňuje póry, dutiny, prázdná místa atd.
 • Vynikající inhibitor koroze betonu
 • Dobře propouští vodní páry
 • Schopnost překlenovat trhliny i při nízkých teplotách (až do -20 °C)
 • V případě potřeby lze zachovat texturu bednění
 • Odolný vůči zmrazování a rozmrazování a posypovým solím