Sika® Permacor®-3326 EG H

Epoxidový nátěr na ocel a beton s vysokým obsahem sušiny

Sika® Permacor®-3326 EG H je 2komponentní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice na ocel a beton, s nízkým obsahem rozpouštědel.
Nátěr je mechanicky odolný, chemicky zatížitelný, odolný vůči otěru a nárazu.
Překlenuje trhliny až do šířky 3 mm (vyztužený systém).

  • Vysoký stupeň odolnosti vůči vodě, agresivní odpadní vodě a mnoha chemikáliím, zejména roztokům solím a kyselin, které se vyskytují v biologických procesech
  • Vysoký stupeň difúze
  • Velmi dobrá přilnavost na ocelové a minerální povrchy
  • Vysoký stupeň bezpečnosti pro zpracovatele díky možnosti kontroly pórů u nátěru