Sika MonoTop®-111 AntiCorrosion

Protikorozní ochrana výztuže a adhezní můstek

Sika MonoTop®-111 AntiCorrosion je 1komponentní, cementová, polymerem modifikovaná malta, obsahující technologií Silikafume. Vhodná jako protikorozní ochrana výztuže a adhezní můstek.

  • Snadné použití - přidává se pouze voda
  • Jednoduchá zpracovatelnost a aplikace
  • Vynikající adheze na ocel a beton
  • Vysoká odolnost proti vodě a chloridům
  • Dobré mechanické pevnosti
  • Možnost aplikace štětcem nebo stříkáním