Sika® FerroGard®-903 Plus

Inhibitor koroze - impregnační nátěr (vylepšená receptura)

Sika® FerroGard®-903 Plus je povrchově aplikovaný inhibitor koroze, navržený jako antikorozní impregnace pro železobeton.
Sika® FerroGard®-903 Plus je na bázi organických sloučenin. Sika® FerroGard®-903 Plus proniká betonem a ulpívá na povrchu ocelové výztuže. Sika® FerroGard®-903 Plus oddaluje počátek vzniku koroze a snižuje její rychlost. Ochrana proti korozi pomocí produktu Sika® FerroGard®-903 Plus prodlužuje životnost a dobu údržby konstrukcí na 15 let při použití jako součást komplexního systému pro ochranu a opravy železobetonu pomocí systémů Sika.

 • Vhodná pro metodu 11.3 (Přidání inhibitorů do betonu) dle normy EN 1504-9, Zásada 11
 • Nemění vzhled betonové konstrukce
 • Nemá vliv na propustnost vodních par betonu
 • Dlouhodobá a trvanlivá ochrana
 
 • Lze aplikovat na povrch stávajících sanačních malt a brání vytváření anodických oblastí na výztuži
 • Chrání jak katodickou (zásada 9, norma EN 1504-9) tak i anodickou oblast (zásada 11, norma EN 1504-9)
 • Může být aplikován tam, kde jiné opravy / ochrany nejsou možné
 • Prodlužuje životnost železobetonových staveb (ekonomické řešení)
 • Snadná a ekonomická aplikace, obnovitelný
 • Splňuje požadavky GHS/CLP
 • Může být použit jako část efektivního systému ochrany a opravy betonu
 • Hloubka průniku může být testována přímo na stavbě použitím Sika „Kvalitativního analytického testu“ – pro bližší informace kontaktujte technický servis Sika CZ, s.r.o.