SikaRep® R6

Cementová malta pro plošné opravy betonu suchým torkretem v tloušťce až 100 mm, třída R4 podle EN 1504-3

SikaRep® R6 je předmíchaná prášková směs, obsahující vybrané cementy, tříděné křemičité plnivo a kompatibilní chemické přísady. Používá se pro vytvoření opravné malty, vhodné pro strojní nanášení suchým torkretem ve větších aplikačních tloušťkách. Odpovídá požadavkům třídy R4 dle normy ČSN EN 1504-3: výrobek a systém pro ochranu a opravu betonových konstrukcí – část 3: opravy se statickou funkcí a bez statické funkce.

  • Vysoká přídržnost k podkladu
  • Rychlý nárůst pevnosti
  • Minimální smrštění
  • Rychlé a snadné použití
  • Zaručená kvalita a trvanlivost