0220 KVK Sanační postřik

Obyčejná malta pro vnitřní/vnější omítku (GP) podle EN 998 – 1:2016

  • prodyšný
  • pórovitý
  • difúzně otevřený
  • dobrá přídržnost